Komunikat w sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD-19 (koronawirus)

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zmianie ulega organizacja pracy Sądu Rejonowego w Bochni, w następujący sposób:

 

 • Wejście do budynku sądu odbywać się będzie tylko i wyłącznie w celu złożenia pisma procesowego lub uzyskania niezbędnych informacji oraz po okazaniu wezwania lub zawiadomienia,
 • osoby wchodzące do budynku Sądu muszą posiadać zasłonięte usta i nos przez cały czas pobytu na terenie budynku,
 • po wejściu do budynku  każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce, nawet wówczas gdy posiada rękawiczki,
 • każda osoba po wejściu do budynku musi poddać się pomiarowi temperatury,
 • na terenie całego budynku należy zachować dystans 2 metrów pomiędzy osobami.
 
Szczegółowe informacje dotyczące środków bezpieczeństwa obowiązujacych w Sądzie Rejonowym w Bochni określa
Zarządzenie nr
7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni i Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 22 maja 2020 r.
 
 
 • W okresie od 13 marca   do 29 maja 2020r.  odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne.
  Zarządzenie o odwołaniu rozpraw nie dotyczy spraw pilnych. W konkretnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatami poszczególnych Wydziałów:
  I Wydział Cywilny 14 615 21 18,   email: cywilny@bochnia.sr.gov.pl
  II Wydział Karny 14 615 21 20,   email: karny@bochnia.sr.gov.pl
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich 14 615 21 07,   email: rodzinny@bochnia.sr.gov.pl
  IV Wydział Pracy 14 615 21 06,    email: sad_pracy@bochnia.sr.gov.pl
  V Wydział Ksiąg Wieczystych 14 615 21 26,   email: kw@bochnia.sr.gov.pl
  BOI-Czytelnia akt Sądu Rejonowego w Bochni 14 615 21 00  email: boi@bochnia.sr.gov.pl
 • Ogranicza się kontakty osobiste stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
 • Informacja dla kuratorów społecznych
  od 16 marca 2020 r. do odwołania kuratorzy społeczni winni kontaktować  się z podopiecznymi za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.
 
Powyższe ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu obowiązują do odwołania.


Osoby posiadające dostęp do portalu informacyjnego zachęcamy do korzystania z niego. Istnieje możliwość założenia konta w portalu informacyjnym za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 


Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD-19 (koronawirus)